Budapest Art Week kiértékelő II.

Előző cikkem folytatásaként elsőként megosztanék néhány információt az idei Budapest Art Weekről, azok számára, akik esetleg csak a galériák kiértékelése miatt látogattak el a weboldalra. 

Idén április 17-e és 22-e között ismét megrendezésre került a Budapest Art Week programsorozat. Az ötlet, hogy egyetlen karszalag megvételével több napon keresztül intenzív kapcsolatot létesíthessenek az érdeklődők a hazai művészeti élet alkotóival és produktumaikkal, három éve született meg. Ekkor még viszonylag kezdetleges módon, ismerkedve a lehetőségekkel, legfőképpen a kijelölt időszakra eső kiállításokat vonták be. A rendezvényt minden egyes alkalommal az évente kétszer megrendezett késő tavaszi alkotóterek túrája, a Nyitott Műtermek Délutánja zárta. Ez a metódus ezúttal sem változott, keddtől szombatig azonban nem csak a programba beleeső kiállításokat, hanem a direkt módon az Art Weekre megrendezetteket is meg lehetett tekinteni. Tárlatvezetések, irodalmi beszélgetések és workshopok kísérik a tárlatokat, melynek összehangolására ebben az évben remek online felületet biztosítottak. A hetvenkét helyszín többségéhez kapcsolódó galériatúra és kiállításmegnyitó ugyanis regisztrációköteles, limitált számban látogatható, s olykor egy napra és időpontra esnek, illetve a helyszínek közötti átjárást is figyelembe kell venni. Így az online programnaptár nagy mértékben segítette idén az egyéni szervezést, amihez az interjúkkal tűzdelt, térképmelléklettel rendelkező Art Week magazin is hozzájárult.

A galériák és kiállításaik számbavételénél is szempontrendszert állítottam fel (10-ig terjedő pontozással), illetve szeretnék bővebben szólni a kiállításokról, ahol azt a tárlatok mélysége megengedi. 

Kálmán Makláry Fine Arts: A galériák sorában elsőként a Falk Miksa utcai Makláry Kálmán Galériába látogattam el, ahol Isaak Silard kiállításának megnyitója zajlott. A művész erős műveivel már azelőtt is sokszor találkozhattunk, jelenlegi alkotásai azonban az életmű egy "nyugodtabb" korszakát képviselik. Monumentális, vizuálisan vad, profán és szent színtér szembeállításával a legvégletesebb tudatossággal operáló Isaak ezúttal válogatva mutat rá emberi különbözőségekre, lelki és vallási témákra, mindemellett pedig tájábrázolásának sajátos látásmódjával is megismertet bennünket. Figurális témáinál bevett szokás az egynemű, általában nyers, erős színű háttér, az előtte megjelenő alakok egy-egy tagja pedig minden esetben vállalják a nézővel való szembenézést. Közlő mozdulataik és "attribútumaik" címek nélkül is egyértelműsítik a látottak üzenetét.
Kevéssé látott tájképei, mintegy semlegesítve az impulzív emberi hatásokat, valódi meditatív hatással bírnak. A tér érzékeltetése helyett sokkal inkább a tektonikai rétegződésre asszociálhatunk, színfoltjai szinte kéjesen mégis elemzően ölelik körbe a vászon fehér területeit.
Isaak művészete közérthető, szeretem nézni, figyelni, miképp halad az aranyozott glóriák és a pompeii vörösek útvesztőjében. 

Szervezettség/igenyesség (A kiállítás minőségbeni megvalósítása, komplexitásának összehangolására való törekvések feltárása): 9

A kiállítás értékelése/szellemi és érzelmi hatások összessége (Emberi mondanivaló, benyomások mélysége): 10

Hangulat: 9

Ajánlás mértéke: 9

Art Salon Társalgó Galéria: Szabó György érméi és Angyalház című installációja egy reprezentatív térbe emelve, álomszőtte múltidézésként hatottak. A bronzérméken többnyire bibliai és mitológikus témák jelennek meg, ezek a jelenetek azonban rendkívüli finom munkával jönnek létre, s később sorozattá téve szerepelnek, egymásra utalva, egymás gondolatfonalát tovább adva. Az "álomtér" álommunkái között derűsen elmélkedhetünk történetek szereplőiről, álomvilágokról, túlvilágról. 

Szervezettség/igenyesség (A kiállítás minőségbeni megvalósítása, komplexitásának összehangolására való törekvések feltárása): 8

A kiállítás értékelése/szellemi és érzelmi hatások összessége (Emberi mondanivaló, benyomások mélysége): 7

Hangulat: 9

Ajánlás mértéke: 8

Eleven Blokk kiállítótér: A Magyar Képzőművészeti Egyetem hallgatóinak kiállítása igényesebb tért érdemelt volna, bár meg kell mondani, a kiállítás koncepciója sem állt össze határidőre. A kiállítótér mindenesetre annyira kezdetleges, hogy nem tudtuk, a csövek mikor engednek a fejünk felett, és mi fog ránk zúdulni... Emiatt aztán menekültünk. A tematika érdekes is lehetett volna, a technika azonban túlsúlyba került a valódi műalkotások rovására. 

Szervezettség/igenyesség (A kiállítás minőségbeni megvalósítása, komplexitásának összehangolására való törekvések feltárása): 2

A kiállítás értékelése/szellemi és érzelmi hatások összessége (Emberi mondanivaló, benyomások mélysége): 4

Hangulat: 2

Ajánlás mértéke: 3

Godot Galéria: Csurka Eszter műveit aligha kell bemutatni. Jelenlegi kiállítása Ezt most rám bízod? címmel nem csupán a felelősségvállalás többrétűségét hivatott bemutatni, hanem sokkal inkább a határok valós elmosódottságát, az emberek egymásra való és a környezet ránk gyakorolt hatását dolgozza fel. Csurka Eszter technikája pedig ehhez a témához a tökéletesebbnél is tökéletes. Légies, szélfútta alakjai mindig a tűnékenység fátyla alatt mozdulnak bele a kép terébe, a háttér egynemű feketéje lehetőséget ad a szereplők helyszínbeli elhelyezésnek, a talaj azonban szinte mindig, hasonlóan a létezés múlandóságához, kicsúszni látszik a szereplők alól.
A mozdulatok egymásba olvadása energiától túlfűtött személyiségektől ered, akikben az érzelmi sokféleség a nézőben is ordító sebeket szakít fel. Vászonra vitt lélektánc ez, amivel az egyesülés egyszerű, a hatása alól való szabadulás azonban lehetetlen; Csurka művészete megkerülhetetlen, éppen ezért olyan valós és hiteles. A Godot Galéria tere pedig ehhez mérten letisztult, csöndes helyszín, elzárva a város zajaitól, ahol felülhelyezkedve életünk mókuskerekén, sodródva válhatunk eggyé lelkünk gravitációt is meghazudtoló szárnyalásán. 

Szervezettség/igenyesség (A kiállítás minőségbeni megvalósítása, komplexitásának összehangolására való törekvések feltárása): 10

A kiállítás értékelése/szellemi és érzelmi hatások összessége (Emberi mondanivaló, benyomások mélysége): 10

Hangulat: 10

Ajánlás mértéke: 10

Várfok Galéria: Herman Levente kiállításán bravúros megoldásokkal létrehozott, valódi műalkotásokra bukkanhatunk, melyek, mondhatni, új irányt képviselnek a művész életművében. A kéreg ritmusa sorozat látszólag az alkotás milyenségével tűnik ki, a színek harmóniájára építő életkérgek azonban rendkívül mély mondanivalóval állítják szembe a befogadót. Láthatjuk, amint a földből kiszakított csonk törzsből fény és lélegző életerő szabadul fel; az égbe törő szikár törzseket, amik labirintusából az ember-alkotta jel és a fehér holló jelenléte segít ki, ám a kiállítás egy pontján egészen borús hangulat járhat át a lelketlen vidék közepén magasodó, élni akaró, viselt-mohás törzs részletet látva, ahogy hasonló, kettős érzések járhatnak át az ordító ("ásító inas") fa láttán, akiből a természet gúnyt űzött. Akárcsak mintha sorsokat látnánk, lebegő, gyökértelen létezőket, különféleképpen idomulva viszontagságos környezetükhöz. Mondanivalójuk többrétű, melyhez szükségeltetik, hogy a látogató értelmezni tudja azt a fajta érzékenységet, ami a képek mindegyikét átjárja. Herman ismét aktuálisan és nyomatékosan osztotta meg gondolatait, ezúttal védett helyekre, a kérgek által átölelt világba rejtetve azokat, amelyek sokkal inkább sebezhetőek, mint gondolnánk. Munkásságának kiemelkedő darabjaival ismerkedhetnek meg a galériában.

Szervezettség/igenyesség (A kiállítás minőségbeni megvalósítása, komplexitásának összehangolására való törekvések feltárása): 10

A kiállítás értékelése/szellemi és érzelmi hatások összessége (Emberi mondanivaló, benyomások mélysége): 10

Hangulat: 10

Ajánlás mértéke: 10

K.A.S. Galéria: Regős Benedek kiállítására nem jutottunk be, nagy sajnálatunkra, mivel a szombati nyitvatartási időn belül (délután 2 órakor) a galériában nem tartózkodott senki, hogy fogadni tudjon bennünket. 

Várkert Bazár: Idén az a megtiszteltetés érte hazánkat, hogy mi szerepeltünk a párizsi Szalon díszvendégeiként. Hatalmas lehetőség volt ez, amely során bizonyíthatjuk, hogy hazai művészeink éppen annyira be tudnak kapcsolódni a nemzetközi áramlatba, mint bármely európai ország. A 13 kiállító művész, aki képviselte hazánkat a Grand Palais-ban: Aknay János, Boros Viola, Fehér László, FeLugossy László, Franyo Aatoth, Fajgerné Dudás Andrea, Ince Mózes, Nyári István, Radák Eszter, Tenk László, Uzonyi Ferenc, Vanyúr István és Valkai Réka. Munkáikat a Várkert Bazárban lehetett megtekinteni, egy kisebb térben. Annak ellenére, hogy itthon nemigen lehetett hallani sajtóvisszhangot, végtelenül büszkék lehetünk rájuk, hogy képviseltek bennünket remek alkotásaikkal!

Szervezettség/igenyesség (A kiállítás minőségbeni megvalósítása, komplexitásának összehangolására való törekvések feltárása): 8

A kiállítás értékelése/szellemi és érzelmi hatások összessége (Emberi mondanivaló, benyomások mélysége): 10

Hangulat: 9

Ajánlás mértéke: 10


Írta: Kolle Gabriella
A kiállítások megtekinthetőek: 

Kálmán Makláry Fine Arts: Isaak Silard: 2018. 04. 19. - 06. 01. 

Art Salon Társalgó Galéria: Szabó György - Holdfénygyűjtő: 2018. 04. 19. - 05. 18. 

Eleven Blokk kiállítótér: 2018. 04. 17. - 05. 30. 

Godot Galéria: Csurka Eszter - Ezt most rám bízod?: 2018. 03. 29. - 04. 28. 

Várfok Galéria: Herman Levente - A kéreg ritmusa: 2018. 04. 19. - 06. 02.

K.A.S. Galéria: Regős Benedek - White Cube: 2018. 04. 05. - 04. 26. 

Várkert Bazár: Párizsi Szalon - Budapest: 2018. 03. 01. - 05. 31.


Budapest, 2016
Az oldalt a Webnode működteti
Készítsd el weboldaladat ingyen! Ez a weboldal a Webnode segítségével készült. Készítsd el a sajátodat ingyenesen még ma! Kezdd el